Professio

hirek header-pic-left

Hírek

Ny-dunántúli régió szakképzési fórum

2011. március 21. // Kategória: Gazdaság

Klaszterünk fórumot szervezett 2011. március 18-án: Kihívások és válaszok a pályaorientációban és a szakképzésben

A Regionális foglalkoztatási együttműködés és hálózati koordináció („ REKORD”) keretében elindult egy szakmai együttműködés, hálózati partnerség számos szakmai szervezet között.
A stratégiai prioritások egyike a térségi pályaorientáció és a duális szakképzés.
Ezek a prioritások az alapfeladatok közé tartoznak mindazoknál a szakmai szervezeteknél, amelyek az év első szakképzési fórumát létrehozták a Nyugat-dunántúli régióban.
Hajbáné Csuta Ildikó, a REKORD Irányító Csoportjának tagja, az IPOSZ regionális szakképzési koordinátora, valamint Kocziha Zoltán a Professio Klaszter projektmenedzsere az együttműködésből eredő szakmai erősségekre alapozva kialakították szervezeteik között a hálózati partnerséget.
Az együttműködésben részt vesz a GYMS Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

A fórum céljai

A fórum szervezésének indíttatása a közeljövőben Magyarországon megvalósuló autóipari fejlesztések, valamint a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter által képviselt képzési volumen és színvonal növelése, mindezek a kormány által célként kitűzött 1 millió új munkahely létrehozásában is szerepet játszanak.
Mint az ismeretes a magyar képzési és foglalkoztatási térképen, mind a szakképzésben, mind a hiányszakmák, és a nem keresett szakmák, valamint munkanélküliség tekintetében, erős különbségek mutatkoznak, melyek a jelenlegi magyar munkaerő piaci torzultságát okozzák.
A közeljövőben megvalósuló autóipari multik fejlesztései, ezeket a torzultságokat még inkább felerősítik, azaz ahol van munkahelyi lehetőség, ott kevés szakember lesz, ahol nincs ott tovább nőhet a munkanélküliség.
Mindezeket a májusban bekövetkező Osztrák és Német munkaerő piaci nyitás még inkább felerősíti.
A képzésben és a régiók stratégiájában ezekre a változásokra fel kell készülni, készülnünk, és mindezt közösen, összefogva kell tennünk.

A fórum szervezésének több célja van.
Az egyik: a térségi pályaorientáció helyzetére, súlyára, szerepére ráirányítani a figyelmet. Mind a gazdasági élet szereplői, a vállalkozások, a munkarő-piaci szervezetek, mind a szakképző intézmények, a fenntartók irányában. Ezzel természetesen segítve a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok mellett működő Konzorciumi Tanács döntés előkészítő munkáját, feladatellátást is.
A fórum egyik fő tartalmi eleme a közeljövőben megvalósuló Audi beruházás, amely kiemelt kormányzati támogatású fejlesztés.
Ettől a fejlesztéstől nem lehet elhatárolódni, érzékeny változásokat fog jelenteni a munkaerőpiac valamennyi szereplőjének.
Ezért mindazok a szakmák amelyek a fémiparban, a gépipar, közlekedési szakmacsoportba tartoznak, s amelyek zöme hiányszakma is a régióban, kiemelt figyelmet kapnak.
Célunk a hazai szakképzési rendszer átalakításából adódóan a duális szakképzési rendszer megismertetése a résztvevőkkel, akik valamennyien érintettek ebben.

Várható eredmények

Átfogó helyzetelemzéssel rámutatni a jelenlegi pályaorientációs, szakképzési és munkaerő-piaci anomáliákra. Közös gondolkodással kialakítani azokat az utakat, megtalálni azokat a módszereket és eszközöket, amelyek segítik, segíthetik a szakképző intézményeket a keresletvezérelt beiskolázás megvalósításában, valamint a mikro- kis- és középvállalkozásokat, hogy megtalálják helyüket az új gazdasági kihívások között.
A képzésben és a régiók stratégiájában ezekre a változásokra fel kell készülni, készülnünk, és mindezt közösen, összefogva kell tennünk.


Időpont: 2011. március 18. péntek 10.00 óra
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr, Szent István út 10/a.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 10.15 Köszöntők
(IPOSZ, Professio Klaszter, Győr Város Önkormányzata)
A rendezvényt megnyitja: Kara Ákos országgyűlési képviselő,
a megyei közgyűlés alelnöke

10.15 – 10.30 REKORD Hálózat bemutatása
Hollósi Szabolcs ügyvezető igazgató, BFH Európa Kft.

10.30 - 10.45 A pályaorientáció gyakorlati jelentősége
Hajbáné Csuta Ildikó, regionális szakképzési koordinátor, IPOSZ

10.45 - 11.00 A pályaorientáció sajátos szervezeti formája: Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ
Mayer Gábor projektvezető, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

11.00 - 11.30 Fejlesztések, szakképzési kihívások, új járműipari szakmák
születése Győrben
A versenyképesség kulcstényezői
Kiss Katalin, ügyvezető, AutoVision Magyarország Kft.
Német-nyelvű e-learninges járműmérnöki tananyagfejlesztés
Jósvai János, projektmenedzser, Széchenyi István Egyetem
Rákóczi Tibor, igazgató, Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szki.

11.30 - 11.45 Kávészünet

11.45 - 12.00 A Nyugat-dunántúli RFKB tevékenysége.
Gáspár Zoltán regionális RFKB tag IPOSZ

12.00 – 12.15 Határon túli foglalkoztatási együttműködések
Rimányiné Somogyi Szilvia, főigazgató, Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

12.15 - 12.30 A Győri TISZK pályaorientációs központja, eddigi tapasztalatai,
jövőbeli működési tervei
Papp András, osztályvezető, Győr Megyei Jogú város Polgármesteri
Hivatal, Humánpolitikai Főosztály

12.30 - 12.45 A duális szakképzés főbb ismérvei
Pális Ferenc, szakképzési vezető, Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

12.45 – 13.15 Hozzászólások, kérdések az előadókhoz

13.15 - Ebéd


A rendezvény előadásaitt megtalálja a dukumentumtárban.

Keresés

A döntés a Tied!


Kezedben a jövőd

pályaválasztási rövidfilmünk


English Deutsch