Professio

hirek header-pic-left

Hírek

Mesterképzés és vizsgáztatás

2015. augusztus 27. // Kategória: Gazdaság

A Professio Klaszter tagvállalatai is képviseltetették magukat GYMSM KIK által szervezett mesterképzésen, valamint a mestervizsga bizottságokban.

Többek között a Borsodi Műhely Kft, a Met-Na Kft, az Mnr Kft, a Nemak Győr Kft, a Rekard Hajtómű és Gépgyártó Kft, a Tono-Invest Kft, Trendform Kft, Wiedenmann Kft. munkatársai vettek részt  az augusztus hónapban lezajlott ipari gépész, szerszámkészítő és gépi forgácsoló képzéseken.

A mestervizsga bizottságokban is szerepet vállaltak:  Horváthné Borsodi Mónika és Horváth Szabolcs - Borsodi Műhely Kft, Rendesi János Nemak Kft, Török József Török Gépipari Kft, valamint Mátis Norbert az Mnr Kft.

A sikeresen végzett szakembereket mesterlevelük átadásával ez év őszén az átadó ünnepségeken köszöntik.


A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg.

Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja, alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltató tagja. Ha a mestervizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás, illetve munkáltatója nem kamarai tag, akkor a jelentkező lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

Mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

- szakmai képesítést igazoló közokirat vagy annak hiteles másolata,
- az adott szakma mestervizsga követelményében (MVK) előírt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolja,
- az MVK-ban megfogalmazott feltételeknek a vizsga első napjáig kell teljesülniük, a felkészítésen való részvételnek nem feltétele.

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják.

A mesterképzés két részből áll:

1. Pedagógiai és vállalkozási ismeretek
2. Szakmai ismeretek

A mestervizsga is a tanfolyamnak megfelelően két részből tevődik össze. A pedagógiai és vállalkozási ismeretekből, melyekből szóbeli vizsgát kell tenni; és szakmai részből, melyből szóbeli, írásbeli, gyakorlati és - az egyes szakmákban a modul szerinti vizsga esetében - interaktív vizsgát kell tenni. A mesterjelöltek részvizsgát követően tanúsítványt kapnak, ha mindkét részvizsgán megfelelt eredményt érnek el, a szakmai vizsgát bonyolító területi kamara kiállítja és átadja a mesterlevelet.

Keresés

A döntés a Tied!


Kezedben a jövőd

pályaválasztási rövidfilmünk


English Deutsch