Professio

klaszter header-pic-left

Szervezet

Taggyűlés:
A Taggyűlésbe minden Tag 1 főt delegál, aki a Tag vezető tisztségviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy. A Tag a klaszter működésével kapcsolatos jogait a Taggyűlésbe delegált képviselője által gyakorolja. A Taggyűlés a klaszter legfontosabb döntéshozó szerve, amely szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
A Taggyűlést a Klasztermanager hívja össze és vezeti le. Taggyűlést akkor is össze kell hívni ha a Tagok 10%-a, de legalább 3 Tag írásban az ok megjelölésével kéri.

Ügyvezető testület:
Az ügyvezető testület tagjai Szórádi József (CNC Rapid Kft.), Horváth Szabolcs (Borsodi Műhely Kft.), Fenyősi Béla (IGM Robotrendszerek Kft.)
Az Ügyvezető testületnek 3 tagja van, akiket a Taggyűlés nevez ki. Az Ügyvezető testület általános döntés előkészítő és javaslattevő szerv. Előkészíti és a Taggyűlés elé terjeszti a társaság költségvetését és éves beszámolóját. Emellett az Ügyvezetők irányítják és felügyelik a Klasztermenedzser tevékenyégét, továbbá ellenőrzik a társaság gazdálkodását.

Klasztermenedzser:

Teljeskörűen végzi a klaszter irányítását. A Klasztermenedzser jogosult a klaszter képviseletében, annak tevékenységi körében harmadik személyekkel megbeszéléseket, tárgyalásokat folytatni, azonban a Tagok nevében nem vállalhat kötelezettségeket. A Klasztermanager akadályoztatása esetén őt bármely ügyvezető helyettesítheti.
A klaszter tevékenységével kapcsolatosan bármelyik Tag jogosult a Klasztermenedzsertől információt kérni ill. jogosult a klaszter irataiba betekinteni.

Keresés

A döntés a Tied!


Kezedben a jövőd

pályaválasztási rövidfilmünk


English Deutsch